รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านหนองหัวคู
บ้านหนองหัวคู หมู่ที่ 1   ตำบลหนองหัวคู  อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
เบอร์โทรศัพท์ 090-9532866 เบอร์แฟกส์ -
Email : bannonghaukhu41040102@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :