ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านหนองหัวคู จัดงงานวันวิทยาศาตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
                    เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ขอขอบคุณ นางสาวจิณณพัต ผลทิพย์ ศึกษานิเทศก์
สพป.อุดรธานี เขต 4 ที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ    “วันวิทยาศาตร์แห่งชาติ 63”
โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมฐานความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน รวมทั้งกิจกรรมตอบปัญหา
ชิงรางวัลทางวิทยาศาสตร์ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
 
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2563,16:51   อ่าน 48 ครั้ง