ภาพกิจกรรม
การประชุม Video Confrerenceโปรแกรม Schoolmis
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม การอบรมออนไลน์ โปรแกรม Schoolmis เพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนประจำปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2564,13:50   อ่าน 435 ครั้ง