ภาพกิจกรรม
แจกใบงาน ใบความรู้ การจัดการเรียนการสอน แบบ 3 On
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ได้แจกใบงาน ใบความรู้ อาหารเสริม(นมโรงเรียน)และค่าอาหารกลางวัน
ในการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ON ได้แก่ On-Line On-hand และ On-demand  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่บ้านอย่างปลอดภัย
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ (Covid 19)
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2564,11:32   อ่าน 415 ครั้ง