ข้อมูลติดต่อ

 

โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

นายวิส้นต์ชัย  เครือเนตร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวคู
โทรศัพท์ 090-9532866


แผนที่โรงเรียน คลิก !