ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมคุณธรรม จริธรรมนักเรียน
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านหนองหัวคู นำโดยคุณครู อุมาพร ทองเขียน ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5และ 6เข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป.อุดรธานี เขต 4 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบและนำไปขยายผลต่อเพื่อสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาต่อไป
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2563,00:19   อ่าน 18 ครั้ง