ข่าวประชาสัมพันธ์
รับมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) หรือทุนเสมอภาค

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองหัวคู สพป.อุดรธานี เขต 4
นำโดย นายธวัชชัย สมบัติบูรณ์ (รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวคู)พร้อมด้วยผู้ปกครองและนักเรียนกองทุน กสศ. ได้รับมอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(กลุ่มใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2563,00:00   อ่าน 72 ครั้ง