ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองหัวคู สพป.อุดรธานี เขต 4

นำโดย นายวิสันต์ชัย  เครือเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวคู ขอขอบคุณนางสาวจิณณพัฒ  ผลทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 4 ในโอกาสนิเทศ ตรวจเยี่ยมและติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ยังให้คำแนะนำในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในยุค" New Nomal " :ซึ่งทางโรงเรียนจะนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,21:57   อ่าน 1005 ครั้ง