วารสารประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 85 รับใบงาน ใบความรู้ การจัดการเรียนกานสอน 3 on ประจำเดือน ตุลาคม 2564
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ได้แจกใบงาน ใบความรู้ อาหารเสริม(นมโรงเรียน)และค่าอาหารกลางวัน
ในการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ON ได้แก่ On-Line On-hand และ On-demand  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่บ้านอย่างปลอดภัย
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ (Covid 19)
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2564,00:00   อ่าน 38 ครั้ง