วารสารประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 85 รับใบงาน ใบความรู้ การจัดการเรียนกานสอน 3 on ประจำเดือน ตุลาคม 2564
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 84 การประชุม Online เพื่อการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนด้วยโปรแกรม Schoolmis
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 83 ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน On-line/On-hand/On-demand
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 82 การอบรมนิเทศบูรณาการ Digital
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 81 อบรมนักเรียนด้านทันตสุขภาพ
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 80 มอบเงินเยียวยานักเรียน
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 79 ร่วมกิจกรรมอบรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมที่ดีให้กับเยาวชน
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 77 มอบุทน กสศ
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 76 แจกใบงานนักเรียน
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 75 การประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 74 เข้าร่วมอบรม Zoom Meeting
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 70 นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 69 การประชุม VDO conference
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 68 ประชาสัมพันธ์การรับใบงาน
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 67 ฉีดวัคซิน โควิด 19 (เข็มที่ 1)
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 65 กิจกรรมพัฒนาสื่อปฐมวัย
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 64 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 63 ไหว้ครู อนุรักษ์ธรรมชาติ 2564
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 62 ออกนิเทศ 1-2564
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 61 เปิดเทอมวันแรกค 2564
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 64