วารสารประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 39 การดำเนินการรื้อถอนรั้วเดิมเพื่อก่อสร้างร้ัวใหม่
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 38 ร่วมเป็นสะพานบุญ เพื่อสมทบทุน สร้างรั้วโรงเรียน
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มอบทุนการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 36 รับชมนโยบาย สพป.อุดรธานี เขต 4
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 35 มอบทุน กสศ. ครั้งที่ 2-2563
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 ประเมินครูผู้ช่วยและนิเทศการสอนในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 ฉีดยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกันเชื้อไวรัส 2564
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 รับการนิเทศ จาก สพป.อุดรธานี เขต 4
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวคู
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 28 มอบทุน กศส 1/2563
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 ศึกษาดูงานมหกรรมวิชาการ ที่ สพป.อุดรธานี เขต 4
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 การนิเทศ จาก สพป.อุดรธานี เขต 4
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 การนิเทศ โครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 รับบริจาค เจลล้างมือ จากนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2563
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 21นิเทศ ติดตาม โครงการส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 64