ผู้บริหาร

นายวิสันต์ชัย เครือเนตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/08/2020
ปรับปรุง 30/10/2022
สถิติผู้เข้าชม 154231
Page Views 170122
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน กุดจับ กุดจับ
2 โรงเรียนบ้านดงบัง กุดจับ กุดจับ
3 โรงเรียนบ้านดงหวาย กุดจับ กุดจับ
4 โรงเรียนบ้านกุดจับ กุดจับ กุดจับ
5 โรงเรียนบ้านโคกวิชัย กุดจับ กุดจับ
6 โรงเรียนบ้านดงธาตุ กุดจับ กุดจับ
7 โรงเรียนอนุบาลนันทวดี กุดจับ กุดจับ
8 โรงเรียนบ้านขอนยูง ขอนยูง กุดจับ
9 โรงเรียนบ้านลำภู ขอนยูง กุดจับ
10 โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ ขอนยูง กุดจับ
11 โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า ขอนยูง กุดจับ
12 โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล ขอนยูง กุดจับ
13 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน ตาลเลียน กุดจับ
14 โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย ตาลเลียน กุดจับ
15 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ปะโค กุดจับ
16 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์โนนแดงวิทยา ปะโค กุดจับ
17 โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี ปะโค กุดจับ
18 โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร ปะโค กุดจับ
19 โรงเรียนโนนสูงวิทยา ปะโค กุดจับ
20 โรงเรียนบ้านโนนม่วง ปะโค กุดจับ
21 โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า ปะโค กุดจับ
22 โรงเรียนปะโคสามัคคีวิทยา ปะโค กุดจับ
23 โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา สร้างก่อ กุดจับ
24 โรงเรียนบ้านโนนฐานะ สร้างก่อ กุดจับ
25 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1 สร้างก่อ กุดจับ
26 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สร้างก่อ กุดจับ
27 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สร้างก่อ กุดจับ
28 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สร้างก่อ กุดจับ
29 โรงเรียนบ้านโนนทอง เชียงเพ็ง กุดจับ
30 โรงเรียนบ้านนาแคทุ่งขวาง เชียงเพ็ง กุดจับ
31 โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง เชียงเพ็ง กุดจับ
32 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น เชียงเพ็ง กุดจับ
33 โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา เชียงเพ็ง กุดจับ
34 โรงเรียนบ้านถิ่น เชียงเพ็ง กุดจับ
35 โรงเรียนบ้านดงน้อย เมืองเพีย กุดจับ
36 โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ เมืองเพีย กุดจับ
37 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 เมืองเพีย กุดจับ
38 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ เมืองเพีย กุดจับ
39 โรงเรียนบ้านข่า เมืองเพีย กุดจับ
40 โรงเรียนบ้านหัวขัว เมืองเพีย กุดจับ
41 โรงเรียนบ้านสว่างปากราง นายูง นายูง
42 โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก นายูง นายูง
43 โรงเรียนบ้านนายูง นายูง นายูง
44 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม นายูง นายูง
45 โรงเรียนบ้านชุมพล นายูง นายูง
46 โรงเรียนบ้านนาแค นาแค นายูง 0847851994
47 โรงเรียนบ้านวังแข้ นาแค นายูง 0894283892
48 โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ นาแค นายูง 042-220070
49 โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) นาแค นายูง
50 โรงเรียนบ้านวังบง นาแค นายูง
51 โรงเรียนบ้านนาคำ บ้านก้อง นายูง
52 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย บ้านก้อง นายูง
53 โรงเรียนบ้านนาตูม บ้านก้อง นายูง
54 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา บ้านก้อง นายูง
55 โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง โนนทอง นายูง
56 โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ โนนทอง นายูง
57 โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม โนนทอง นายูง 042-236059, 0850720636
58 โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง โนนทอง นายูง
59 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม นางัว น้ำโสม
60 โรงเรียนบ้านนางัว นางัว น้ำโสม
61 โรงเรียนบ้านเจริญสุข นางัว น้ำโสม
62 โรงเรียนบ้านดงพัฒนา นางัว น้ำโสม
63 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) น้ำโสม น้ำโสม
64 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย น้ำโสม น้ำโสม
65 โรงเรียนบ้านโคกน้อย น้ำโสม น้ำโสม
66 โรงเรียนอนุบาลชุมชนน้ำโสม น้ำโสม น้ำโสม
67 โรงเรียนบ้านเทพประทาน น้ำโสม น้ำโสม
68 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ บ้านหยวก น้ำโสม
69 โรงเรียนบ้านจำปาทอง บ้านหยวก น้ำโสม
70 โรงเรียนบ้านท่าลี่ บ้านหยวก น้ำโสม
71 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม บ้านหยวก น้ำโสม
72 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง บ้านหยวก น้ำโสม
73 โรงเรียนบ้านหยวก บ้านหยวก น้ำโสม
74 โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีสำราญ น้ำโสม
75 โรงเรียนบ้านท่าโสม ศรีสำราญ น้ำโสม 042283251
76 โรงเรียนศศิกานต์น้ำโสม ศรีสำราญ น้ำโสม 042-287-117
77 โรงเรียนบ้านน้ำทรง ศรีสำราญ น้ำโสม
78 โรงเรียนบ้านสวัสดี สามัคคี น้ำโสม 087-2264665
79 โรงเรียนบ้านสามัคคี สามัคคี น้ำโสม 042-220092
80 โรงเรียนบ้านผากลางนา สามัคคี น้ำโสม
81 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ สามัคคี น้ำโสม 0-4222-0091
82 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สามัคคี น้ำโสม
83 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง น้ำโสม
84 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด หนองแวง น้ำโสม
85 โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) หนองแวง น้ำโสม
86 โรงเรียนบ้านน้ำซึม หนองแวง น้ำโสม
87 โรงเรียนบ้านนาเก็น หนองแวง น้ำโสม 042-220095
88 โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา หนองแวง น้ำโสม
89 โรงเรียนบ้านหัวช้าง โสมเยี่ยม น้ำโสม 085-7451326
90 โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา โสมเยี่ยม น้ำโสม
91 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง กลางใหญ่ บ้านผือ
92 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ กลางใหญ่ บ้านผือ
93 โรงเรียนบ้านเม็ก ข้าวสาร บ้านผือ
94 โรงเรียนบ้านหินตั้ง ข้าวสาร บ้านผือ
95 โรงเรียนบ้านข้าวสาร ข้าวสาร บ้านผือ
96 โรงเรียนบ้านนางิ้ว คำด้วง บ้านผือ
97 โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ คำด้วง บ้านผือ
98 โรงเรียนบ้านนาหลวง คำด้วง บ้านผือ
99 โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา คำด้วง บ้านผือ
100 โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ คำด้วง บ้านผือ
101 โรงเรียนบ้านลาดหอคำ คำด้วง บ้านผือ
102 โรงเรียนบ้านคำด้วง คำด้วง บ้านผือ
103 โรงเรียนบ้านนาล้อม คำบง บ้านผือ
104 โรงเรียนคำบงเจริญสุข คำบง บ้านผือ
105 โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี คำบง บ้านผือ
106 โรงเรียนบ้านดงหมู คำบง บ้านผือ
107 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (บ้านผือ) คำบง บ้านผือ
108 โรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนา คำบง บ้านผือ
109 โรงเรียนบ้านลาน จำปาโมง บ้านผือ
110 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง จำปาโมง บ้านผือ
111 โรงเรียนบ้านวังสวย จำปาโมง บ้านผือ
112 โรงเรียนบ้านจำปาโมง จำปาโมง บ้านผือ
113 โรงเรียนบ้านขัวล้อ จำปาโมง บ้านผือ
114 โรงเรียนบ้านม่วง จำปาโมง บ้านผือ
115 โรงเรียนบ้านนาอ่าง จำปาโมง บ้านผือ
116 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จำปาโมง บ้านผือ
117 โรงเรียนกลางน้อยเหล่ามะแงว จำปาโมง บ้านผือ
118 โรงเรียนบ้านแดง จำปาโมง บ้านผือ
119 โรงเรียนบ้านหนองกอง บ้านค้อ บ้านผือ
120 โรงเรียนบ้านค้อ (ธัญญวิทยาคาร) บ้านค้อ บ้านผือ
121 โรงเรียนบ้านนาคูณ บ้านค้อ บ้านผือ
122 โรงเรียนบ้านนารายณ์ บ้านค้อ บ้านผือ 042220161
123 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ บ้านผือ
124 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา บ้านผือ บ้านผือ 042282777, 042281142 โทรสาร 042282022
125 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ
126 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง บ้านผือ บ้านผือ
127 โรงเรียนศศิกาต์วิทยา บ้านผือ บ้านผือ 042-281142
128 โรงเรียนบ้านภูดิน บ้านผือ บ้านผือ
129 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ บ้านผือ บ้านผือ (042) 282410
130 โรงเรียนอนุบาลญาริดา บ้านผือ บ้านผือ 042282946, 042282947
131 โรงเรียนบ้านโพธิ์ หนองหัวคู บ้านผือ
132 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ หนองหัวคู บ้านผือ
133 โรงเรียนบ้านยางโกน หนองหัวคู บ้านผือ
134 โรงเรียนบ้านสะคุ หนองหัวคู บ้านผือ
135 โรงเรียนบ้านหนองหัวคู หนองหัวคู บ้านผือ 090-9532866
136 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก หนองหัวคู บ้านผือ
137 โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา หนองแวง บ้านผือ
138 โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย หนองแวง บ้านผือ
139 โรงเรียนบ้านนางาม หนองแวง บ้านผือ 042220307
140 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง บ้านผือ
141 โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ หนองแวง บ้านผือ
142 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน หายโศก บ้านผือ
143 โรงเรียนบ้านนาคำ หายโศก บ้านผือ
144 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล หายโศก บ้านผือ
145 โรงเรียนบ้านหายโศก หายโศก บ้านผือ
146 โรงเรียนหนองกุงวังแสง หายโศก บ้านผือ
147 โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว หายโศก บ้านผือ
148 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง หายโศก บ้านผือ
149 โรงเรียนบ้านโนนอุดม หายโศก บ้านผือ
150 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว เขือน้ำ บ้านผือ
151 โรงเรียนบ้านเขือน้ำ เขือน้ำ บ้านผือ
152 โรงเรียนบ้านเทื่อม เขือน้ำ บ้านผือ
153 โรงเรียนบ้านนาสี เขือน้ำ บ้านผือ
154 โรงเรียนบ้านค้อ (เขือน้ำ) เขือน้ำ บ้านผือ
155 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด เขือน้ำ บ้านผือ -
156 โรงเรียนบ้านเมืองพาน เมืองพาน บ้านผือ
157 โรงเรียนบ้านใหม่ เมืองพาน บ้านผือ
158 โรงเรียนบ้านกาลึม เมืองพาน บ้านผือ
159 โรงเรียนบ้านติ้ว เมืองพาน บ้านผือ
160 โรงเรียนบ้านหนองกบ เมืองพาน บ้านผือ
161 โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา เมืองพาน บ้านผือ
162 โรงเรียนบ้านนาเตย โนนทอง บ้านผือ
163 โรงเรียนบ้านนาไฮ โนนทอง บ้านผือ
164 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา โนนทอง บ้านผือ
165 โรงเรียนบ้านโพน โนนทอง บ้านผือ
166 โรงเรียนบ้านโนนทอง โนนทอง บ้านผือ 042-280086
167 โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ โนนทอง บ้านผือ
168 โรงเรียนบ้านโนนดู่ โนนทอง บ้านผือ
169 โรงเรียนบ้านโนนแดง โนนทอง บ้านผือ